Om oss

Om Öppna hjärtat Second Hand

Öppna Hjärtat Second Hand har i 25 år genom sina butiker gett sitt överskott till Barnmissionens nödhjälpsarbete runt om i dess verksamhetsländer. Överskottet av kläder som butikerna producerar går som humanitär hjälp till fattiga människor i länder som Ukraina och Rumänien. Barnmissionens uppdrag är att hjälpa nödlidande barn och familjer till ett värdigare liv bort från fattigdom och hopplöshet.

Barnmissionen bedriver sin hjälpverksamhet bland utsatta människor i ett flertal länder såsom Filippinerna, Moldavien, Ukraina, Bangladesh, Kenya, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Uganda, Malawi och Zambia.

Hjälpverksamheten sker inom primärt tre olika områden: Utbildning, Hälsa och Hjälp till självhjälp.

Besök Barnmissionens webbplats

Barnmissionen har ett 90-konto och är kontrollerade av (SFI) Stiftelsen för Insamlingskontroll. Vi är även medlemmar i Svenska Missionsrådet (SMR).