GDPR

GDPR

Föreningen Det Öppna Hjärtat behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunder och leverantörer, samt rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

De personuppgifter Föreningen Det Öppna Hjärtat behandlar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt i förekommande fall personnummer då kund eller leverantör bedriver verksamhet i enskild firma. Föreningen Det Öppna Hjärtat samarbetar med Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen som agerar personuppgiftsbiträde för bokföring och lönehantering. I övrigt delas ej information med tredje part.

Insamling och behandling av personuppgifter sker med stöd av de lagliga grunderna för samtycke, avtal, berättigat intresse och rättslig förpliktelse.

De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som våra kunder och leverantörer lämnar till oss.

Personuppgifterna sparas i högst 2 år efter avtal och rättsliga förpliktelser är fullgjorda.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke för behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallades. Du har rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade av oss. Du har också rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig.

Personuppgiftsansvarig är Föreningen Det Öppna Hjärtat, org.nr. 846002-9997, Strömgatan 14, 212 25 Malmö.

Kontaktperson:

Peter Elmqvist

Tel: 0418 130 03

E-post: gdpr@oppnahjartat.se