Bli volontär

Bli volontär

Vill du göra något meningsfullt?

Vårt arbete är helt beroende av volontärer som ger av sin tid och sitt engagemang för att hjälpa andra. Är du intresserad av att vara med i ett härligt gäng som jobbar för något större än dig själv?

Det kan handla om att hjälpa till någon dag eller några timmar i veckan – Ett roligt och meningsfullt volontärarbete! Allt överskott från våra butiker går till att hjälpa nödlidande barn och familjer. Det du gör ger ringar på vattnet och ger glädje till många runt om i världen.

Hör av dig till oss genom att ringa eller mejla den butik som du vill hjälpa till i!