Barnmissionen

Barnmissionen

Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete. I över 30 år har vi genomfört humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer. Barnmissionens uppdrag är att hjälpa nödlidande barn och familjer till ett värdigare liv bort från fattigdom och hopplöshet.

Verksamheten vilar på vår värdegrund, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande och betonar alla människors lika värde. Vi vill därför erbjuda hjälp till hela människan; ande, själ och kropp.

Barnmissionen bedriver sin hjälpverksamhet bland utsatta människor i ett flertal länder såsom Filippinerna, Moldavien, Ukraina, Bangladesh, Kenya, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Uganda, Malawi och Zambia. Hjälpverksamheten sker inom primärt tre olika områden: Utbildning, Hälsa och Hjälp till självhjälp.

Besök Barnmissionens webbplats


Barnmissionen har ett 90-konto och är kontrollerade av (SFI) Stiftelsen för Insamlingskontroll. Vi är även medlemmar i Svenska Missionsrådet (SMR).