Om oss

Öppna hjärtat Second Hand – Malmö, Ystad, Center Syd & Osby

Öppna Hjärtat Second Hand har i 25 år genom sina butiker gett sitt överskott till Barnmissionens nödhjälpsarbete runt om i dess verksamhetsländer. Överskottet av kläder som butikerna producerar går som humanitär hjälp till fattiga människor i länder som Ukraina och Rumänien. Barnmissionens uppdrag är att hjälpa nödlidande barn och familjer till ett värdigare liv bort från fattigdom och hopplöshet. www.barnmissionen.se 

Barnmissionen bedriver sin hjälpverksamhet bland utsatta människor i ett flertal länder såsom Filippinerna, Moldavien, Ukraina, Bangladesh, Kenya, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Uganda, Malawi och Zambia.

Hjälpverksamheten sker inom primärt tre olika områden: Utbildning, Hälsa och Hjälp till självhjälp.


Barnmissionen har ett 90-konto och är kontrollerade av (SFI) Stiftelsen för Insamlingskontroll.

Vi är även medlemmar i Svenska Missionsrådet (SMR).